Illustratie door Diva Gratia Perea Lopéz

In 2019 begonnen Stiefen Petrusi en Debora Linga van Stichting Tribal Peoples Development, beiden leden van de Saamaka-gemeenschap met meerdere jaren ervaring in het versterken van de Saamaka gemeenschap, met het in kaart brengen van de taken van de traditionele autoriteiten van Saamaka.
Uiteindelijk werd in 2020 het onderzoeksproject “Current leadership ability in Saamaka Authorities; Assessment report and next steps” gefinancierd door IUCN NL en uitgevoerd door stichting Tribal Peoples Development onder auspiciën van Alliance Ecosystem Management (AEM). Dit onderzoek was het eerste dat de leiderschapsrollen binnen de Saamaka-gemeenschap uitgebreid in kaart heeft gebracht.
De subsidie dekte ook het schrijven van een handboek, het “Handboek van Saamaka Bestuur; Saamaka Traditioneel Gezag".  Dit handboek is ontwikkeld om het Saamaka volk en andere belanghebbenden te begeleiden en te informeren over de geschiedenis, waarden en leiderschapsrollen binnen het Saamaaka bestuur.

Naar boven